Macrolim, serveis de neteja

Va ser la primera divisió que es va crear, concretament a l’any 1991, i la seva principal activitat, des del començament, han sigut els serveis especialitzats de neteja a centres educatius, malgrat que a la nostra cartera tenim clients de gairebé tots els sectors productius.

El nostre àmbit de treball va començar sent la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana, tot i que en aquests moments ja donem servei a tot Catalunya.

 Els nostres 150 treballadors/es, disposen de la formació necessària per tal de poder fer el seu treball amb les màximes garanties, a més de tenir una gran capacitat d’adaptació a les diferents exigències que ens trobem a cada centre de treball. Cal incidir en el fet que la nostra estructura organitzativa permet que tot el procés, des de l’àmbit administratiu fins l’àmbit operatiu, sigui el més eficient possible, sempre treballant “agafats de la mà” amb el client.

Servicio de limpieza

Serà l’interlocutor/a client – empresa – treballadors/es i per tant la part més important a l’hora de controlar i coordinar la realització del servei. A més gestionarà les incidències que es puguin produir amb el personal operatiu.

Serà l’encarregat/ada de que la màxima qualitat en el servei realitzat sigui el més important i vetllarà per assegurar que les normes establertes a cada centre de treball es compleixin.

Supervisarà que les normes de seguretat al treball es portin a terme, tot seguint les especificacions i sempre en contacte continu amb el departament de PRL de la nostra empresa.

Vetllarà perquè cada treballador/a al seu lloc de treball tingui totes les eines i materials necessaris per tal de poder desenvolupar la seva tasca amb seguretat i eficiència.

Estarà en contacte continu amb els responsables d’equip de cada centre de treball, per tal de coordinar eficaçment les tasques i el personal.

A més de ser part del personal operatiu, serà la persona que dirigirà al personal operatiu de cada centre de treball, i tindrà un contacte continu amb el Cap de serveis i supervisions.
Es responsabilitzarà de que les tasques es duguin a terme segons la forma establerta pel Cap de servei i supervisions. A més també serà l’nterlocutor entre el client i el personal operatiu.
Degut a això, les persones que tinguin aquesta responsabilitat, normalment, disposaran d’una àmplia experiència en diferents centres de treball.
Dins la nostra filosofia d’empresa, el responsable d’equip no només tindrà una mera relació laboral amb el client, sinó que la relació anirà més enllà. Considerem que un bon responsable d’equip és primordial en la relació client-empresa, i que per això facilitarà la resolució de problemes molt abans de que es constitueixin com a tals.

S’encarreguen de les tasques més especialitzades dins l’àmbit de la neteja. Neteges de vidres interiors i exteriors, i tasques específiques i que requereixen d’unes aptituds i coneixements concrets.
El personal especialista pot treballar de forma fixa en un centre de treball o bé formar part d’una brigada mòbil que realitza els treballs quan els centres ho requereixen i amb total disponibilitat horària.
Observarà les més estrictes mesures de seguretat degut a que molts dels treballs que fa tenen inherents una sèrie de riscos que ja han estat avaluats pel nostre departament de PRL, a qui facilita tots els elements de seguretat necessaris.
Els especialistes depenen directament del Cap de serveis i supervisions, i a cada centre estaran en contacte continu amb el Responsable d’equip tot seguint les seves especificacions més concretes.

MATERIALS I MAQUINÀRIA 

Garantim la utilització de materials homologats, biodegradables i exempts de CFC, contribuint així a conservar el medi ambient.

Els productes que utilitzem són especialment dissenyats per netejar diferents tipus de brutícia, i per poder ser utilitzats sobre tot tipus de materials sense que això comporti cap tipus de problemes sobre els mateixos, ni per les persones que els manipulen.

El nostre departament de PRL posa a disposició dels nostres clients les fitxes tècniques i de seguretat dels productes utilitzats als seu centre de treball, sempre observant tota la normativa que se’n deriva en qüestió de protecció de la salut i de seguretat del personal.

Tanmateix, els materials també inclouen totes les eines i la maquinària que utilitzem per a la prestació dels serveis:

• Màquines fregadores, màquines abrillantadores i cristal·litzadores de terres d’alta velocitat, aspiradores industrials d’aigua i pols, bufadores, …